UF SIV prílohe sa nachádza školský výchovný program pre školský internát, platný od 01.09.2022.