KIDO centrum sa zaoberá distribúciou a predajom zdravotníckych a kompenzačných pomôcok. V spolupráci s pani riaditeľkou Annou Ďurajkovou  je k dispozícii od apríla v priestoroch našej školy konzultačné miesto, kde je možné počas konzultačných hodín získať informácie a vykonať meranie a skúšku kompenzačnej pomôcky.