Srdečne Vás pozývame na odborný workshop s názvom „Žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami vo výchovno-vzdelávacom procese“, ktorý sa bude konať dňa 20.02. 2018 v čase od 9:00 do 12:00 hod. v priestoroch Spojenej školy internátnej Mičurova 364/1, Bytča.

Workshop je určený pre všetkých pedagógov, pedagogických zamestnancov a výchovných poradcov z bežných základných škôl, ktorí sa chcú dozvedieť viac o žiakoch so ŠVVP a majú chuť zefektívniť svoju prácu s nimi.

Viac informácií sa dozviete v pozvánke.

Tím CŠPP