Súčasťou výchovy k manželstvu a rodičovstvu bola aj beseda psychologičky CŠPP so žiakmi 9. ročníka.

Diskutovali sme spoločne o medziľudských vzťahoch, ich rôznych podobách, kvalitách a o partnerských vzťahoch. Žiaci mali možnosť uvažovať o svojich predstavách o budúcom partnerovi či partnerke, o očakávaniach, ktoré od neho majú a o ich prioritách. Hovorili sme o rôznych spôsoboch, ako sa ľudia a partneri k sebe správajú. Tu sme sa zamysleli nad konaním, ktoré vzťahy „ťahá k zemi“ a ktoré naopak vzťahy rozvíja a „umožňuje im lietať“. 

Mgr. Veronika Blažeková