V roku 2007 vyhlásila Organizácia Spojených národov 2. apríl za svetový deň povedomia o autizme.

V tento deň sa Slovensko, tak ako mnohé ďalšie krajiny, zapája do celosvetovej kampane s názvom „Rozsvieť modrú“. V duchu tohto hesla sa nielen na Slovensku, ale aj po celom svete rozsvietia významné budovy, sochy, dominanty veľkých miest, či iné známe architektonické stavby na modro. Okrem modrého osvetlenia jednotlivci v tento deň prejavujú svoju podporu autistom a ich blízkym aj modrým oblečením.

Symbolom kampane je modrá farba, farba komunikácie, pretože práve tá je v súvislosti a autizmom zásadným bodom. Práve v dôsledku odlišnej komunikácie ostatní ľudia dlhé roky nerozumeli autistom a autisti nerozumeli im. Cieľom kampane je takýmto spôsobom zvýšiť v spoločnosti povedomie o autizme a pomôcť vzájomnému porozumeniu, aby ľudia s autizmom neboli zo spoločnosti odsúvaní, ale naopak prijímaní vo svojej jedinečnosti.