6.marca je Európsky deň logopédie

 – je to deň, kedy bola založená Európska spoločnosť združujúca asociácie a spoločnosti logopédov v rôznych európskych krajinách.