Dňa 18.02.2016 navštívila logopedička, Mgr. Daniela Chudá,  MŠ v Hričovskom Podhradí. Návšteva sa konala v rámci  rodičovského združenia na podnet p. riaditeľky tejto MŠ. Cieľom stretnutia bolo rodičom poskytnúť základné informácie o poruchách reči, jazykovom vývine či poradiť im, kedy je vhodné navštíviť logopéda. Rodičia sa taktiež dozvedeli, prečo je dôležité napraviť nesprávnu artikuláciu pred nástupom do školy. Boli im poskytnuté informácie o postupe pri prihlásení dieťaťa na logopédiu. Rodičia sa dozvedeli aj o možnosti zaradenia dieťaťa  do prípravného ročníka v ŠZŠsMŠI v Bytči. Na záver príspevku mali rodičia možnosť klásť otázky súvisiace s danou témou.