„Ako môžem pomôcť svojmu dieťaťu s poruchami učenia?“

Dňa 14.01.2016 uskutočnilo Centrum špeciálno – pedagogického poradenstva pri ŠZŠsMŠI v Bytči stretnutie pre rodičov detí s poruchami učenia.

Cieľom stretnutia bolo oboznámiť rodičov s jednotlivými poruchami učenia, ich hlavnými prejavmi, ako aj možnosťami zlepšenia. Rodičia dostali konkrétne tipy na úlohy, ktoré môžu doma využívať pri učení so svojím dieťaťom. Ďalšou témou bola otázka motivácie a zároveň rady, ako môžeme dieťa motivovať k lepšiemu výkonu v učení.

Taktiež boli rodičia oboznámení o tom, čo presne znamená „školská integrácia“ a ako by mala fungovať.

Rodičom boli predstavené užitočné edukačné pomôcky, tipy na hravé úlohy, taktiež aj literatúra a odkazy.

Po prednáškovej časti nasledovala diskusia. Rodičia mali možnosť sa pýtať na otázky, ktoré ich zaujímali z tejto oblasti, a zároveň si vymieňať cenné skúsenosti.