UF začiatok šk. roka 2021Škola, škola, školatá,

tak už sme tu zase!

Kričia chlapci, dievčatá,

až sa komín trasie.

Škola, škola, školička,

dosť už bolo zeme,

vody, lesov, strání, lúk...

                                                                 Už sa učiť chceme.

Dva mesiace letných prázdnin ubehli skutočne prirýchlo. Deti i učitelia si oddýchli a načerpali nové sily. Takto vyzbrojení sa spolu vydávame na dobrodružnú cestu do školského sveta úloh a povinností. Čaká nás objavovanie prírody, pochopenie zázrakov techniky, ale aj miesta človeka v ľudskej spoločnosti. Spolu preplávame úskaliami slovenského jazyka, matematiky, vlastivedy, dejepisu i chémie... Už teraz sa tešíme na spoločne strávené kreatívne, zaujímavé a obohacujúce chvíle. Prajem všetkým zdravý, pohodový a úspešný školský rok 2021/2022.

Mgr. Martina Koišová